Děkujeme partnerům

Děkujeme touto cestou všem, kteří podporují naší pravidelnou činnost!

Činnost je podpořena Libereckým krajem Programem volnočasových aktivit, Programem podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Programem podpory preventivních a léčebných projektů.